MEDIJACIJA

Usred ste nesporazuma ili sukoba i želite…

 

 • situaciju u kojoj ste okrenuti jedno protiv drugog usmjeriti prema zajedničkom rješavanju nesporazuma/sukoba?
 • potporu u rješavanju vašeg nesporazuma/sukoba?
 • doći do rješenja koje zadovoljava obje strane?

Ukoliko ste se pronašli u ovim pitan-jima, mogućnost koja vam se nudi je posredovanje, odnosno medijacija, u nesporazumu/sukobu kroz učinkovitu pratnju posrednika.

“Našli smo jednostavna rješenja za nešto što nam je bilo komplicirano.”
Bračni par
Rijeka

Što možete dobiti tijekom mirenja/medijacije?

Intero ključ
 • Upoznat ćete potrebe koje se nalaze iza pozicija u sukobu.
 • Pronaći ćete nova rješenja koja odgovaraju potrebama sukobljenih strana.
 • Bit ćete osposobljeni odnositi se suradnički jedno prema drugom na području nesporazuma/sukoba.

Što se događa pri mirenju/medijaciji?

Uloga posrednika u medijaciji jest dovesti vas do razgovora o temi nesporazuma/sukoba, razgovora koji je do tada bio otežan ili nije bio moguć.

U tom su procesu svi pogledi, interesi, ideje i osjećaji jednako saslušani te dobiju priznanje.

To omogućuje da se, između ostalog, ispod povreda prepoznaju potrebe te se na taj način, korak po korak, dolazi do međusobnog razumijevanja.

Posrednikovim stavom nepristranosti stvara se siguran prostor gdje je sve to moguće.

Kada se imenuju potrebe i ono što je svakoj strani važno, prelazi se na zajedničko traženje mogućih rješenja.
Medijacija se zaključuje dogovorom ili zaključkom kojeg svi prisutni potvrđuju.

“Medijacija nam je pomogla naći stvarno ishodište nezadovoljstva.
Kroz to smo se mogli usredotočiti na stvarni uzrok nesporazuma te naći rješenja koja nas oboje zadovoljavaju.”
Suradnici
Rijeka

U kakvim nesporazumima ili sukobima posredovanje može pomoći?

Posredovanje/medijacija može pomoći u svim nesporazumima, sukobima i pitanjima oko kojih se ljudi ne mogu složiti.

To može biti vezano uz sljedeće teme:

 • svađe i nesuglasice parova (podjela poslova i odgovornosti, odgoj, odnos, komunikacija i sl.);
 • sukobi ili svađe sa susjedima (sukobi oko međe, buke, ljubimaca i sl.);
 • sukobi i nesuglasice unutar obitelji (sukob između starijih i mlađih generacija, roditelja i tinejdžera, braće i sestara, i sl.);
 • sukobi među suradnicima i šefom (podjela poslova, nesuglasice u suradnji i sl.);
 • sukobi oko nasljedstva; itd.

Medijacije se mogu provoditi između
dvije i više osoba.

Povjerljivost je zajamčena.

Medijacijski proces na jednu temu traje oko 2 do nekoliko sati, ovisno o veličini grupe.

Plaća se prema dogovoru, a uzimamo u obzir i vaše i naše potrebe.