Projekt "ZAJEDNO"

 

Kroz projekt Zajedno radimo na osnaživanju i edukaciji  grupe od 14 žena kako bi kroz novo stečena znanja i dobivenu sigurnost u svoje darove i sposobnosti mogle uključiti se u projekt Superwoman i postati mentorice i voditeljice grupa za osnaživanje mladih djevojke. Projekt Zajedno odvijat će se u tri faze:  

1.Prepoznavanje i pozivanje žena na sudjeluje u projektu čemu slijedi inicijalna prezentacija projekta. Ovaj dio projekta odvija se u Šibeniku, Legradu i Rijeci. 

2. Zajednički edukacijski vikend u Samoboru.

3.Praćenje žena u njihovom napretku u lokalnim zajednicama, dodatna edukacija i mentorstvo, razmjena iskustava. 

Ideja za ovaj projekt došla je vrlo organski jer smo kroz rad na već spomenutom projektu Superwoman (u daljnjem tekstu SW) uvidjele kako su i same volonterke potrebne edukacije, podrške i razvoja. Iako su to žene koje su same odlučile javiti se i surađivati s nama, tijekom provedbe projekta pokazale su nesigurnost u korištenju vlastitih darova, kao i potrebu za grupom/osobom koja bi ih podržala, educirala i sl. Uočile smo kako su mnoge od njih nezadovoljne svojim trenutnim statusom u životu, često i svojim poslom koji im i prečesto ne ispunjava potrebu za smislom. Mnogi darovi koje žene imaju ostaju neotkriveni ili neiskorišteni i često žene već u mladoj dobi misle kako je kasno za njih, kasno za bilo kakvu promjenu, dodatnu edukaciju i/ili slično. Ovo dovodi do značajnog opadanja kvalitete života i trajnog rasta nezadovoljstva koje mogu, a često i vode, u depresiju, pasivnu ili aktivnu agresiju i slično. Potaknut ćemo žene da prepoznaju svoje kapacitete i podržati ih da ih koriste u svom vlastitom životu ali i kroz društveno korisni rad. Ovo će im dati potrebni smisao i poticaj za rast i napredak. Kroz projekt Zajedno u grupi žena dobit će podršku i uz to i potrebno osnaživanje i edukaciju: o vođenju malih grupa, kreativnom pristupu radu s mladima, empatijskom slušanju, nenasilnoj komunikaciji i sadržajima koji se pokažu potrebnim tijekom ovog procesa. 

Ovaj projekt financira:

Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz sovje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.