Trenutno pregledavate Sastanak “Vjernici za Mir”

Sastanak “Vjernici za Mir”

Od 12.-14.10.2018. odvijao se sastanak organizacijskog tima Vjernika/ca za Mir. Sastali smo se u Sesvetama kako bismo razgovarali o budućim planovima, ljudima koji su aktivni sudionici Vjernika/ca za Mir, o studijskom putovanju organizacijskog tima u Njemačku i Francusku, istraživanju koje bismo voljeli provesti o utjecaju ovog pokreta i mogućim promjenama koje bi trebalo implementirati radi većeg utjecaja.

Kao organizacijski tim, važno nam je da svatko tko sebe vidi kao vjernicu ili vjernika za mir, može sebe povezati s ovim pokretom. U sklopu toga smo prije nekoliko godina sastavili deklaraciju koja sadrži temeljne vrijednosti, a koje smatramo bitnima za identifikaciju vjernica i vjernika za mir. Više o tome možete saznati na web stranici Vjernika za mir – www.vjernicizamir.org. Ukoliko ste zainteresirane/i, možete i vi potpisati deklaraciju i postati dio pokreta.

Budući da su dio ovog pokreta bile i konferencije, nadamo se da ćemo i u budućnosti biti u mogućnosti irganizirati iste te da ćete biti o njima obaviješteni.

Odgovori